​Rådgivning för ekonomisk planering och kontroll

 Digital redovisningsbyrå i Stockholm 

Få en kostnadsfri offert inom 24H

AUKTORISERAD REDOVISNINGSBYRÅ

Få en kostnadsfri offert inom 24H

Skatteplanering

Vi hjälper er att få ett bättre förhållningssätt till de skatteregler som påverkar just er verksamhet. Såväl små som stora företag kan med hjälp av effektiv skatterådgivning skapa bättre förutsättningar för en ekonomiskt gynnsam framtid. Läs mer

Riskhantering & intern kontroll

Vi hjälper er med förebyggande åtgärder som förhindrar och motverkar risker innan de växer till problem. Utöver detta säkerställer vi verksamma kontrollåtgärder som minimerar de risker som har hunnit realiseras. Läs mer

Rådgivning vid finansiell rapportering

Vi stöttar er i alla skeden och ser till att ert företag kan fortsätta växa. Genom att säkerställa konsultation och rådgivning i samband med finansiell redovisning så ser ni till att både få tid över till annat och att ni alltid lever upp till rådande lagar, regler och normer.   Läs mer

Ägarskifte

Ägarskifte av företag kan i många fall vara en känslig fråga. Det väcker många frågor gällande allt ifrån överlåtelser till framtida kontroll över verksamheten. Med oss så gör ni det enklare för er att förbättra förutsättningarna för att er överlåtelse sker på ett sådant sätt att era intressen bevaras samtidigt som nyttan maximeras för alla inblandade. Läs mer

Ofta så är beslutsunderlaget avgörande för att man ska kunna ta gynnsamma beslut.

Men det är inte alltid helt uppenbart vilket det rådande utgångsläget är och vad man kan göra för att förbättra det. Vi tillhandahåller ekonomisk rådgivning för att främja ert skattemässiga utgångsläget, bättra till bättre riskhantering och tillhandahålla det material som krävs för att ni ska ta rätt beslut.

Kontakta oss för att ta ett stort steg mot en enklare företagarvardag

Vi är en oberoende aktör som erbjuder coaching och konsultation med er verksamhets bästa i fokus.

I många fall så kan ekonomisk rådgivning och vägledning i väldigt stor utsträckning förbättra förutsättningarna för såväl ett ekonomiskt fördelaktigt resultat som ett företags långsiktiga möjligheter.  Med helhetsorienterad fokus hjälper vi er att ta näst steg.

Vi är en helhetsinriktad redovisningsbyrå. Utöver specifika redovisningstjänster erbjuder vi även allmän rådgivning för bättre och mer ändamålsenlig ekonomisk planering. Genom att hjälpa våra kunder med långsiktigt strategisk planering gör vi det enkelt att både säkerställa efterlevnad av tillämpliga regelverk, samtidigt som vi hjälper er växa och vidareutveckla er verksamhet.

Genom att koncentrera vår samlad expertis och göra den tillgänglig för våra kunder så blir vi en naturlig del av er verksamhet. Oavsett om ni vill utvärdera er och säkerställa att ni är på rätt spår, eller om ni vill förändra och expandera så är vi här för att hjälpa er i varje enskilt organisatoriskt steg.

ägarskifte av företag