Bokslut och årsredovisning med en tydlig sammanställning

 Digital redovisningsbyrå i Stockholm 

Få en kostnadsfri offert inom 24H

AUKTORISERAD REDOVISNINGSBYRÅ

Få en kostnadsfri offert inom 24H

Vi hjälper er att ta hand om allt som har med årsbokslut och årsredovisning att göra.

Är ni osäkra på vad som gäller för ert företag? Då hjälper vi er att komma igång på rätt sätt. Vill ni förbättra förutsättningarna för bra sammanställningar och säkerställa rätt bokföring? Vi hjälper er att förbättra era rådande rutiner.

Bokslut och årsredovisning är två sätt att avsluta årets löpande bokföring. De spelar ofta en viktig intern och extern roll då de ger en övergripande bild över hur året har fortlöpt i såväl ett ekonomiskt som i ett praktiskt hänseende. Men för att allt ska bli rätt är det därför viktigt att både underlaget är korrekt samt att man gör sammanställningen på ett rättvisande sätt.

Kontakta oss för att ta ett stort steg mot en enklare företagarvardag

Bokslut

Det som kännetecknar ett årsbokslut är att det är en sammanställning som blir upprättat i slutet av varje räkenskapsår och i bästa fall ger en rättvisande bild av företagets bokföring. Men det är oerhört viktigt att säkerställa att samtliga delar av bokslutet hanteras på rätt sätt. Vi gör det enklare för er att leva upp till samtliga krav och förväntningar.

Periodisering för att säkerställa att varje post hör till rätt period.
Avskrivningar som följer rådande krav och normer.

Avsättningar som drar största möjliga nytta av ekonomisk planering.
Rättvisande bokföring som utgör ett bra underlag.

Kontakta oss om ni vill effektivisera era bokslut. Vi ser till att era rutiner blir optimerade och att era bokslut blir så rättvisande som möjligt samtidigt som ni skapar bästa möjliga förutsättningar för en ekonomisk sund framtid för företaget. Alltid med samtliga inblandades intressen i fokus.

Årsredovisning

Jämfört med bokslut så är en årsredovisning avsevärt mycket mer heltäckande och ska gärna utgöra en rättvisande helhetsbild av det föregående året i ett ekonomiskt och praktiskt hänseende. Denna redovisning är därför en viktig del av hur såväl investerare som granskande instanser bedömer företagets förutsättningar och ekonomi. För att årsredovisningen ska fylla sin funktion behöver den omfatta resultaträkning, balansräkning samt förvaltningsberättelse och revisionsberättelse. Det gör att företagets revisor blir en avgörande del av dess utformning.

Vi hjälper er att utforma årsredovisningar som ger ett bra intryck och som gör att ni aldrig behöver oroa er för att inte leva upp till lagstadgade krav och förväntningar.

​Bättre förutsättningar för företaget

Att göra det enkelt att hantera årsbokslut och årsredovisning skapar effektivitetsfördelar. Därför ligger det i varje företagares intresse att skapa bästa möjliga förutsättningar för smidiga sammanställningar. Vi vet vad som krävs för att optimera varje steg samt göra det enklare för er att fokusera på det ni gör bäst.