Redovisning

​​Digital redovisningsbyrå med god redovisningssed

Vi sitter på Hornsgatan i Stockholm men hjälper företag av alla storlekar över hela landet
Vill du läsa vidare eller ska vi ta ett förutsättningslöst samtal?
Vill du bli uppringd inom 30 min?

Det finns många sätt att hantera ett företags redovisningsansvar.

Och i många fall krävs delvis individualiserade lösningar för att allting ska bli både rätt och så effektivt som möjligt. Vi hjälper alla att nå den nivå av god redovisningssed som krävs för att både leva upp till lagstadgade krav och göra det enkelt att driva verksamheten.

Redovisning är på många sätt ett avsevärt mycket bredare begrepp än bokföring. Det omfattar allt ifrån dokumentering av löner och resurser till säkerställandet av ett rättvisande bokslut. Redovisningen och dess underlag utgör även en viktig del av hur intressenter och utomstående bedömer företaget och dess ekonomiska förutsättningar.

 

Kontakta oss för att ta ett stort steg mot en enklare företagarvardag

​Smidigare redovisning

Till redovisning hör såväl daglig bokföring av affärshändelser som årsvis återkommande sammanställningar. För god och rättvisande insyn krävs i många fall en både intern och extern redovisning. Vi har den erfarenhet som krävs för att det ska bli enklare för er att fokusera på det nu gör bäst, samtidigt som redovisningen blir så smidigt som möjligt.

Vilka faktiska krav som finns gällande just er verksamhet kommer att variera utifrån såväl företagsform som verksamhetens omfattning och inriktning. Vi gör det enkelt för er hantera redovisning utifrån de faktiska omständigheter som råder. Med helhetsorienterad fokus har vi hela verksamheten i åtanke vilket gör att vi säkerställer att redovisning blir en naturlig del av er dagliga drift.

Lev upp till alla krav och förväntningar

Eftersom redovisning på många sätt är en strikt reglerad verksamhet är det viktigt att varje enskild verksamhet lever upp till de krav som råder. Vi ser till i att er redovisning sker i enlighet med gällande lagar, krav och rekommendationer samtidigt som den kan ske på ett effektivt sätt. Ett givet sätt att få överblick och samtidigt säkerställa god insyn för såväl tillsynsmyndigheter som intressenter och investerare.