​​Digital redovisning med god redovisningssed

 Digital redovisningsbyrå i Stockholm 

Få en kostnadsfri offert inom 24H

AUKTORISERAD REDOVISNINGSBYRÅ

Få en kostnadsfri offert inom 24H

Det finns många sätt att hantera ett företags redovisningsansvar.

I många fall kräver man delvis individualiserade lösningar för att allting ska bli både rätt och även så effektivt som möjligt. Därför hjälper vi alla att nå den nivå av god redovisningssed som man kräver för att både leva upp till lagstadgade krav samt göra det enkelt att driva verksamheten.

Redovisning är på många sätt ett avsevärt mycket bredare begrepp än bokföring. Det omfattar allt ifrån dokumentering av löner samt resurser till säkerställandet av ett rättvisande bokslut. Redovisningen samt dess underlag utgör även en viktig del av hur intressenter och utomstående bedömer företaget samt dess ekonomiska förutsättningar.

 

Kontakta oss för att ta ett stort steg mot en enklare företagarvardag

​Smidigare redovisning med digital redovisning

Till redovisning hör såväl daglig bokföring av affärshändelser som årsvis återkommande sammanställningar. För god och rättvisande insyn kräver man i många fall en både intern och även extern redovisning. Vi vill att ni ska fokusera på det ni gör bäst. Så fokuserar vi på att göra det så enkelt som möjligt för er med smidigare redovisning.

Vilka faktiska krav som finns gällande just er verksamhet kommer att variera utifrån såväl företagsform som verksamhetens omfattning samt inriktning. Vi gör det enkelt för er att hantera redovisning utifrån de faktiska omständigheter som råder. Med helhetsorienterad fokus har vi hela verksamheten i åtanke. På så sätt säkerställer vi att redovisning blir en naturlig del av er dagliga drift.

Lev upp till alla krav och förväntningar

Redovisning är på många sätt en strikt reglerad verksamhet. Det är därmed viktigt att varje enskild verksamhet lever upp till de krav som råder. Vi ser till att er redovisning sker i enlighet med gällande lagar, krav samt rekommendationer samtidigt som den kan ske på ett effektivt sätt. Ett givet sätt att få överblick och samtidigt säkerställa god insyn för såväl tillsynsmyndigheter som intressenter samt investerare.