​Rätt skattehantering i företaget

 Digital redovisningsbyrå i Stockholm 

Få en kostnadsfri offert inom 24H

AUKTORISERAD REDOVISNINGSBYRÅ

Få en kostnadsfri offert inom 24H

Svensk och internationell företagsbeskattning

Med lång erfarenhet av att hjälpa koncerner och företag att säkerställa ändamålsenlig och fördelaktig företagsbeskattning så vet vi vad som krävs för att säkerställa bra utgångslägen för samtliga verksamheter. Vi ser till att er företagsbeskattning är förenlig med såväl gällande svenska och internationella som EU-rättsliga regelverket. Det gör att ni kan fokusera på verksamhetsdriften samtidigt som ni kan vara säkra på att det skatterättsliga läget är under kontroll, samtidigt som ni drar nytta av de skattemässiga fördelar som finns tillgängliga.

 Oavsett om ditt företag ett nystartat eller sedan länge etablerat så kommer skattefrågor att förbli en viktig del av verksamheten. För att få ett gammalt etablerat företag måste det betala lite skatt. Det är viktigt att du förstår de olika typerna av skatter och hur de påverkar ditt företag för att planera för framtiden.

Beroende på ert företags situationer så kommer ni att påverkas olika av allt ifrån inkomstskatt, bolagsskatt och kapitalvinstskatt till moms. Därför är det viktigt att i ett tidigt skede skapa rätt förutsättningar för att skattefrågor hanteras på ett fördelaktigt sätt.

Kontakta oss för att ta ett stort steg mot en enklare företagarvardag

Skatter motsvarar i många fall de mest påtagliga och omfattande utgifterna i många företags bokföring

Men företagsbeskattning är samtidigt ett väldigt brett begrepp som täcker ett väldigt stort antal skatter och påverkar samtliga företagsformer. I dagens globaliserade värld ställs även väldigt höga krav på att skattehanteringen ska leva upp till krav hos både nationella och internationella regelverk. Vi hjälper er uppnå rätt och förmånlig skattehantering.

Digital bokföring