Bättre hantering av leverantörsfakturor

 Digital redovisningsbyrå i Stockholm 

Få en kostnadsfri offert inom 24H

AUKTORISERAD REDOVISNINGSBYRÅ

Få en kostnadsfri offert inom 24H

Att hantera såväl inkommande som utgående leverantörsfakturor är av naturliga skäl ofta en omfattande process.

Och eftersom det föreligger en hel del formella krav på hur det ska ske, inte minst när det kommer till bokföring, är det viktigt att det blir rätt redan från början. Felaktig hantering av leverantörsfakturor kan nämligen orsaka merkostnader såväl här och nu som i det långa loppet. När ni kontaktar oss så tar ni ett stort steg mot förenklad fakturahantering.

Leverantörsfakturor är i de flesta fall en stor utgiftspost. Delvis för att de i ett direkt hänseende medför omkostnader när de anländer, man även indirekt då administrationen av leverantörsfakturor i många fall är en krävande och kostsam process. Vi vet vad som krävs för att förbättra såväl hantering av mottagna leverantörsfakturor som att säkerställa att utformningen av leverantörsfakturor sker på rätt sätt.

Kontakta oss för att ta ett stort steg mot en enklare företagarvardag

Rätt från början

Oavsett om det gäller in- eller utgående leverantörsfakturor så är det viktigt att det blir rätt redan från början. Men då hantering av leverantörsfakturor omfattar en hel del administration och planering så är det inte alltid enkelt att få den överblick som krävs. Vi ser till att det redan från början blir rätt, och att era fakturor sköts på rätt sätt.

Mer tid över till verksamhetsdrift

Vad som kännetecknar ändamålsenlig hantering av leverantörsfakturor är att det frigör tid till att fokusera på verksamhetsdriften. Och i bästa fall så blir fakturahantering en i stor utsträckning automatiserad process. Därför är det viktigt att skapa rätt förutsättningar för hur man hanterar leverantörsfakturor. Vi ser till att det blir rätt från början.