Bokföring

Digital bokföring för landets företagare

Vi sitter på Hornsgatan i Stockholm men hjälper företag av alla storlekar över hela landet
Vill du läsa vidare eller ska vi ta ett förutsättningslöst samtal?
Vill du bli uppringd inom 30 min?

Sverige är på många sätt unikt och detta gäller även när det kommer till bokföring. Det är nämligen obligatoriskt att upprätta bokföring i samband med all näringsverksamhet. Eftersom gränserna för vinstdrivande verksamhet är förhållandevis snäva omfattas därför väldigt många av bokföringsplikt.

Vi ser till att ni lever upp till samtliga bokföringskrav och hjälper er att få tid över till annat. Vi ser till att ni får de förutsättningar som krävs för såväl smidig löpande registrering av företagsrelaterade händelser som för att ordna rättvisande sammanställningar. Oavsett vilken företagsform det handlar om.

Kontakta oss för att ta ett stort steg mot en enklare företagarvardag

Enklare bokföring

Även om grundidén är den samma, så varierar det praktiska arbetet kring bokföring i stor utsträckning utifrån huruvida verksamheten drivs som enskild firma eller som någon utav de vanligt förekommande företagsformerna aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag. Viktigt att poängtera är att bokföringsplikten i många fall även gäller för föreningar.

När ni kontaktar oss så ser vi alltid till att reda ut vad som gäller för er verksamhet och hur ni på bästa sätt lever upp till såväl allmänna som specifika bokföringskrav.

Att redan i ett tidigt skede vara förberedd säkerställer i stor utsträckning att man slipper oväntade och ovälkomna problem i framtiden.

Frigör tid till annat

Som en del av får verksamhet kan vi erbjuda specifika konsultation gällande särskilda bokföringsområden eller allmän hjälp för att komma igång eller förbättra. Eftersom bokföring är nära sammanlänkat med verksamhetsdrift och skattefrågor så är det av naturliga skäl något som skapar stor osäkerhet bland inte minst nystartade verksamheter. Men många frågor aktualiseras även i samband med att verksamheter utökar eller byter bolagsform.