Digital bokföring för landets företagare

 Digital redovisningsbyrå i Stockholm 

Få en kostnadsfri offert inom 24H

AUKTORISERAD REDOVISNINGSBYRÅ

Få en kostnadsfri offert inom 24H

Vi vill hjälpa er med digital bokföring. Sverige är på många sätt unikt och detta gäller även när det kommer till bokföring. Det är nämligen obligatoriskt att upprätta bokföring i samband med all näringsverksamhet. Eftersom gränserna för vinstdrivande verksamhet är förhållandevis snäva omfattas därför väldigt många av bokföringsplikt.

Vi ser till att ni lever upp till samtliga bokföringskrav och hjälper er med digital bokföring så att ni får tid över till annat. Vi ser även till att ni får de förutsättningar som man kräver för såväl smidig samt löpande registrering av företagsrelaterade händelser som för att ordna rättvisande sammanställningar. Oavsett vilken företagsform det handlar om.

Kontakta oss för att ta ett stort steg mot en enklare företagarvardag

Enklare bokföring med digital bokföring

Även om grundidén är den samma, så varierar det praktiska arbetet kring bokföring i stor utsträckning utifrån huruvida verksamheten är driven som enskild firma eller som någon utav de vanligt förekommande företagsformerna aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag. Viktigt att poängtera är att bokföringsplikten i många fall även gäller för föreningar.

När ni kontaktar oss så ser vi alltid till att reda ut vad som gäller för er verksamhet och hur ni på bästa sätt lever upp till såväl allmänna som specifika bokföringskrav.

Att redan i ett tidigt skede vara förberedd säkerställer i stor utsträckning att man slipper oväntade samt ovälkomna problem i framtiden.

Frigör tid till annat

Som en del av får verksamhet kan vi erbjuda specifik konsultation gällande särskilda bokföringsområden eller allmän hjälp för att komma igång eller förbättra. Eftersom bokföring är nära sammanlänkat med verksamhetsdrift och även skattefrågor så är det av naturliga skäl något som skapar stor osäkerhet bland inte minst nystartade verksamheter. Men många frågor blir aktuella även i samband med att verksamheter ska utöka eller byta bolagsform.