Ansökan om yrkestrafiktillstånd

 Digital redovisningsbyrå i Stockholm 

Få en kostnadsfri offert inom 24H

AUKTORISERAD REDOVISNINGSBYRÅ

Få en kostnadsfri offert inom 24H

Med omfattande erfarenheter av att hjälpa enskilda och företag som sysslar med yrkesmässig trafik är vi väl medvetna om de krav som gäller.

I många fall så kan det vara överväldigande att ta hand om allt som krävs för att såväl vara berättigad tillstånd som att få det utfärdat. När ni låter oss hjälpa er så kan ni vara säkra på att såväl ansökan som eventuella kompletteringar och underrättelser hanteras på ett sådant sätt att det helt enkelt blir enklare att få tillstånd.

I Sverige så är det obligatoriskt att säkerställa trafiktillstånd om man vill bedriva yrkesmässig trafik. Detta innebär att regelbunden gods- och persontrafik alltid måste godkännas av Transportstyrelsen för att den ska vara laglig. För att slippa merkostnader och administrativa oangelägenheter är det viktigt att redan från början säkerställa att såväl de nödvändiga praktiska som formella förutsättningarna föreligger.

Kontakta oss för att ta ett stort steg mot en enklare företagarvardag

Enklare att komma igång

Trafiktillstånd är i många fall en obligatorisk del av yrkesmässig trafik. Detta beror i stor utsträckning på att det är en den av det statliga kontrollsystemet för denna sorts verksamhet. Och för att beviljas tillstånd krävs därför att man lever upp till vissa krav. Vi gör det enkelt för er att ta hand om såväl fordonsanmälan som ansökan om yrkestrafiktillstånd.

Med mångårig erfarenhet av praktisk rådgivning säkerställer vi att det i er fall föreligger rätt förutsättningar för att ni ska beviljas tillstånd. Detta gör att man slipper merkostnader och dåliga upplevelser till följd av att en ansökan skickas in på felaktiga grunder.

Vi utvärderar förutsättningarna för ert tillstånd och ser till att ni har ett fast etableringsställe som lever upp till de formella kraven, lever upp till förväntningarna avseende ansvarig person och trafikansvarighet eller säkerställer att ni har ett lämpligt konsultavtal, utvärderar er ekonomi så att kapital och reserver är ändamålsenliga samt redan i förväg säkerställer att ni klarar den obligatoriska riskprövningen. Helt enkelt ett smidigare sätt att ordna trafiktillstånd.