​Smartare lönehantering

 Digital redovisningsbyrå i Stockholm 

Få en kostnadsfri offert inom 24H

AUKTORISERAD REDOVISNINGSBYRÅ

Få en kostnadsfri offert inom 24H

digital redovisning

Vi har under lång tid hjälpt såväl små som stora företag och även enskilda näringsidkare att säkerställa bättre, effektivare samt mer rättvisande lönehantering.

Genom att fokusera på såväl praktiska som administrativa åtgärder kan vi hjälpa er att få rätt förutsättningar för mer ändamålsenlig lönehantering. Detta skapar i många fall omfattande fördelar när det kommer till att minimera kostnaderna för lönehantering och dra största möjliga nytta av avdrag, förmåner och annat som är tätt sammanlänkat med löner och utbetalningar. Lönehantering är ett brett begrepp som täcker allt som har med en verksamhets hantering av lön och utbetalning till anställda att göra. Eftersom detta på många sätt motsvarar en stor del av företags utgifter och även påverkar hur man måste förhålla sig till skatter och sociala avgifter så är det viktigt att lönehanteringen sker på rätt sätt.

Kontakta oss för att ta ett stort steg mot en enklare företagarvardag

Bättre förutsättningar

Att hantera löner för anställda är ofta ett väldigt omfattande arbete. Man måste förhålla sig till ett stort antal föränderliga regler och i de flesta fall påverkas såväl utbetalning som administration av årliga gränsvärden, socialförmåner och bokföringsmässiga riktlinjer är det viktigt att ständigt hålla sig uppdaterad. Det är inte utan anledning som löneutbetalningar ofta omnämns som många företags största utgifter. Och därför är det i alla företags intressen att minimera omkostnader och säkerställa rättvisande utbetalningar som skapar mervärde för såväl anställda som företaget i sig.

Vi hjälper er att hantera löner på ett sådant sätt att ni kan fokusera på att driva verksamheten och inte drabbas negativt av omfattande administration. Med lång erfarenhet av bokföring, utbetalningar och skattefrågor kan vi upprätta praktiska flödesscheman, rekommendationer och erbjuda vägledning som ser till att er lönehantering blir optimal utifrån de faktiska förutsättningar som råder.