​​Konsultation inför ägarskifte av företag

 Digital redovisningsbyrå i Stockholm 

Få en kostnadsfri offert inom 24H

AUKTORISERAD REDOVISNINGSBYRÅ

Få en kostnadsfri offert inom 24H

Skatteplanering

Vi hjälper er att få ett bättre förhållningssätt till de skatteregler som påverkar just er verksamhet. Såväl små som stora företag kan med hjälp av effektiv skatterådgivning skapa bättre förutsättningar för en ekonomiskt gynnsam framtid. Läs mer

Riskhantering & intern kontroll

Vi hjälper er med förebyggande åtgärder som förhindrar och motverkar risker innan de växer till problem. Utöver detta säkerställer vi verksamma kontrollåtgärder som minimerar de risker som har hunnit realiseras. Läs mer

Rådgivning vid finansiell rapportering

Vi stöttar er i alla skeden och ser till att ert företag kan fortsätta växa. Genom att säkerställa konsultation och rådgivning i samband med finansiell redovisning så ser ni till att både få tid över till annat och att ni alltid lever upp till rådande lagar, regler och normer.   Läs mer

Ägarskifte

Ägarskifte av företag kan i många fall vara en känslig fråga. Det väcker många frågor gällande allt ifrån överlåtelser till framtida kontroll över verksamheten. Med oss så gör ni det enklare för er att förbättra förutsättningarna för att er överlåtelse sker på ett sådant sätt att era intressen bevaras samtidigt som nyttan maximeras för alla inblandade. Läs mer

Genom att kontakta oss så tar ni ett stort steg mot att på rätt sätt hantera ett kommande ägarskifte av företag.

Oavsett om ni redan nu överväger förändringar eller om ni planerar för kommande tider så är det oerhört viktigt att säkerställa tillgången på rätt beslutsunderlag.

Ägarskifte av företag kan i många fall vara en känslig fråga. Det väcker många frågor gällande allt ifrån överlåtelser till framtida kontroll över verksamheten. Med oss så gör ni det enklare för er att förbättra förutsättningarna för att er överlåtelse sker på ett sådant sätt att era intressen bevaras samtidigt som nyttan maximeras för alla inblandade.

Vi skapar riskanalyser och gör det enkelt för er att ta beslut utifrån verkliga omständigheter.

Kontakta oss för att ta ett stort steg mot en enklare företagarvardag

Ägarskifte förknippas i många fall med avveckling eller fullständigt övertagande av ett företag

Men omfattningen på ett ägarskifte kan i många fall variera. Vi ser till att ni är förberedd och hjälper er med nödvändiga överlåtelser, omförhandlingar, avtalsfrågor och transaktioner oavsett vilka ambitioner ni har med företaget.