Finansiell riskhantering och intern kontroll

 Digital redovisningsbyrå i Stockholm 

Få en kostnadsfri offert inom 24H

AUKTORISERAD REDOVISNINGSBYRÅ

Få en kostnadsfri offert inom 24H

Skatteplanering

Vi hjälper er att få ett bättre förhållningssätt till de skatteregler som påverkar just er verksamhet. Såväl små som stora företag kan med hjälp av effektiv skatterådgivning skapa bättre förutsättningar för en ekonomiskt gynnsam framtid. Läs mer

Riskhantering & intern kontroll

Vi hjälper er med förebyggande åtgärder som förhindrar och motverkar risker innan de växer till problem. Utöver detta säkerställer vi verksamma kontrollåtgärder som minimerar de risker som har hunnit realiseras. Läs mer

Rådgivning vid finansiell rapportering

Vi stöttar er i alla skeden och ser till att ert företag kan fortsätta växa. Genom att säkerställa konsultation och rådgivning i samband med finansiell redovisning så ser ni till att både få tid över till annat och att ni alltid lever upp till rådande lagar, regler och normer.   Läs mer

Ägarskifte

Ägarskifte av företag kan i många fall vara en känslig fråga. Det väcker många frågor gällande allt ifrån överlåtelser till framtida kontroll över verksamheten. Med oss så gör ni det enklare för er att förbättra förutsättningarna för att er överlåtelse sker på ett sådant sätt att era intressen bevaras samtidigt som nyttan maximeras för alla inblandade. Läs mer

Allt fler väljer att i större utsträckning fokusera på effektiv finansiell riskhantering och intern kontroll genom ekonomisk riskanalys och förebyggande krishantering.

Detta är ett givet sätt att säkerställa så att företaget kan hantera även den mest omfattande kris och samtidigt undvika att hamna i problematiska situationer. Behovet av finansiell riskhantering uppstår ofta i samband med att det oväntade har inträffat. Men det finns många anledningar att vara proaktiv och redan i ett tidigt skede överväga och etablera rutiner för hanteringen av eventuella risker. Med omfattande erfarenheter av att analysera och utvärdera verksamhetsrelaterade risker så hjälper vi er att så snabbt som möjligt hantera problem och få verktygen som krävs för att alltid driva verksamheten i rätt riktning.

Kontakta oss för att ta ett stort steg mot en enklare företagarvardag

Våra konsulter kan hjälper er att hantera befintliga kriser med granskning och utvärdering av läget och även agera rådgivare inför tvister eller risksituationer.

Det gör er bättre rustade för att axla alla utmaningar som företaget kan tänkas ställas inför. Och genom att vara ute i ett tidigt skede kan man göra väldigt mycket för att begränsa omfattningen av de allra mest komplexa problemen.

Det finns många anledningar att överväga riskhantering. Med proaktiv riskhantering så minskar man såväl kortsiktig som långsiktig negativ inverkan på företaget. Därför är det numera en given del av de flesta företags verksamhet. I många fall är det även en obligatorisk del i samband med marknadsnotering och andra sammanhang där externa intressenter behöver insyn.
Vi hjälper er med förebyggande åtgärder som förhindrar och motverkar risker innan de växer till problem. Utöver detta säkerställer vi verksamma kontrollåtgärder som minimerar de risker som har hunnit realiseras.