Rådgivning vid finansiell rapportering

​Rådgivning – Finansiell rapportering

 Digital redovisningsbyrå i Stockholm 

Få en kostnadsfri offert inom 24H

AUKTORISERAD REDOVISNINGSBYRÅ

Få en kostnadsfri offert inom 24H

Skatteplanering

Vi hjälper er att få ett bättre förhållningssätt till de skatteregler som påverkar just er verksamhet. Såväl små som stora företag kan med hjälp av effektiv skatterådgivning skapa bättre förutsättningar för en ekonomiskt gynnsam framtid. Läs mer

Riskhantering & intern kontroll

Vi hjälper er med förebyggande åtgärder som förhindrar och motverkar risker innan de växer till problem. Utöver detta säkerställer vi verksamma kontrollåtgärder som minimerar de risker som har hunnit realiseras. Läs mer

Rådgivning vid finansiell rapportering

Vi stöttar er i alla skeden och ser till att ert företag kan fortsätta växa. Genom att säkerställa konsultation och rådgivning i samband med finansiell redovisning så ser ni till att både få tid över till annat och att ni alltid lever upp till rådande lagar, regler och normer.   Läs mer

Ägarskifte

Ägarskifte av företag kan i många fall vara en känslig fråga. Det väcker många frågor gällande allt ifrån överlåtelser till framtida kontroll över verksamheten. Med oss så gör ni det enklare för er att förbättra förutsättningarna för att er överlåtelse sker på ett sådant sätt att era intressen bevaras samtidigt som nyttan maximeras för alla inblandade. Läs mer

En naturlig samarbetspartner i alla rapporteringsfrågor.

Under lång tid har vi hjälpt företag att hantera K-blanketter, internationella rapporteringsstandarder (IFSR) samt förhålla sig till elektroniska standarder såsom europeiska ESEF och iXBRL.

Många har fått erfara att vi blivit en naturlig samarbetspartner i alla rapporteringsfrågor, och även främjat efterlevnad av samtliga gällande avtal, regler och normer. Vi stöttar er i alla skeden och ser till att ert företag kan fortsätta växa.

Kontakta oss för att ta ett stort steg mot en enklare företagarvardag

Vi gör det enklare

För många företag så är finansiell rapportering en väldigt stor del av såväl återkommande redovisningar som isolerade engångshändelser. Att leva upp till ständigt föränderliga regelverk är i många fall krävande och tar resurser från övriga områden.

Genom att säkerställa konsultation och rådgivning i samband med finansiell redovisning så ser ni till att både få tid över till annat och att ni alltid lever upp till rådande lagar, regler och normer.

Skatteplanering