Särskilda regler för fåmansföretag

 Digital redovisningsbyrå i Stockholm 

Få en kostnadsfri offert inom 24H

AUKTORISERAD REDOVISNINGSBYRÅ

Få en kostnadsfri offert inom 24H

Ett stort antal företag i Sverige är fåmansföretag.

I många fall handlar det om familjeföretag eller företag där delägarna har särskilda och gemensamma intressen. Men något som särskiljer dessa företag är att det ofta gäller speciella skatteregler. Därför är det viktigt att ta reda på huruvida de ägandeförhållanden som föreligger gör att reglerna för fåmansföretag gäller. Utöver särskilda skatteregler så har fåmansföretag en mer omfattande anmälningsplikter än andra företag vilket bland annat gäller ändrade ägarförhållanden.

Fåmansföretag är ett begrepp som åsyftar företag som har ett begränsat antal ägare. Generellt sett så handlar det om företag där fyra eller färre antal personer har merparten av inflytandet i verksamheten. Vad som i stor utsträckning särskiljer dessa företag är att det gäller särskilda regler när det kommer till hanteringen av inkomster och beskattning. Vi ser till att ert fåmansföretag drar så stor nytta som möjligt av gällande regelverk samtidigt som ni lever upp till samtliga krav.

Kontakta oss för att ta ett stort steg mot en enklare företagarvardag

​Vi hjälper er på vägen

Vi gör det enkelt för er att leva upp till de regler som gäller för fåmansföretag. Och vi gör det även enkelt för er att välja huruvida det är rätt läge att vidta åtgärder för att ändra företagsstrukturen. Med gedigen översikt över gällande skatteregler och administrativa egenheter som påverkar fåmansföretag gör vi det enkelt för er att ta rätt beslut för er verksamhet.

Att starta eget företag är ett av de mer populära och långsiktigt hållbara sätten att säkerställa långvarig och individuell försörjning för såväl sig själv som anställda. För många är det också en viktig del i att hitta en syssla att fylla tillvaron med.

Det finns många anledningar till att överväga just fåmansföretag. Allt ifrån skattemässiga förmåner till att man säkerställer att kontrollen av företaget stannar inom en sluten privat sfär. Men samtidigt är det viktigt att man är väl medveten om gränser, tröskelvärden och hur man hanterar överlåtelser, utdelningar och liknande.

Vi gör det enkelt för er att bestämma huruvida fåmansbolag är rätt val för er, och att ni ser till att få en stabil grund för företaget som garanterar långsiktig nytta.