Särskilda skatter och tull

 Digital redovisningsbyrå i Stockholm 

Få en kostnadsfri offert inom 24H

AUKTORISERAD REDOVISNINGSBYRÅ

Få en kostnadsfri offert inom 24H

Skatter och omkostnader är en nödvändig del av varje företags vardag.

Men i många fall finns det ett stort antal särskilda skatter och merkostnader som särskilt behöver tas i åtanke. Många av dessa påverkar endast särskilda varor och tjänster och är ofta en del av de styrmedel som stat och myndigheter använder för att främja eller motverka viss ekonomisk utveckling. När ni kontaktar oss så tar ni ett stort steg mot att göra det bästa för att uppnå ekonomisk fördelaktig hantering av skatter och omkostnader.

Kontakta oss för att ta ett stort steg mot en enklare företagarvardag

Viktigt att vara proaktiv

Punktskatter, moms och tullavgifter utgör i de flesta fall betydande utgifter för ett stort antal företag. Men exakt hur denna sorts skatter och avgifter påverkar kommer att variera dels beroende vilken verksamhet man sysslar med, men även utifrån rådande tröskelvärden och politiska ambitioner. För att slippa onödigt omfattande utgifter är det därför oerhört viktigt att vara så proaktiv som möjligt i sitt förhållande till dem.

Vi hjälper er att hantera dessa omsättningsrelaterade utgifter på bästa möjliga sätt.

ägarskifte av företag

Det finns ett stort antal skatter och avgifter som påverkar ett flertal verksamheter

Ofta så kan man genom ett noggrant och proaktivt förhållande undvika onödigt högt skattetryck och samtidigt dra nytta av tillgängliga avdrag och reduktioner. Vi har mångårig erfarenhet av att skapa bra skattemässiga förutsättningar för såväl små som stora företag. Kontakta oss så ser vi till att göra det bästa för er.

 För alla som bedriver verksamhet i Europa så kommer mervärdesskatt att förr eller senare aktualiseras. Den senaste tiden har det även skett omfattande harmonisering på detta skatteområde, vilket har gjort att EU-regler i allt större utsträckning ersätter nationella regler. Vi gör det enkelt för er att uppnå efterlevnad och ordna rutiner för snabb och ändamålsenlig momshantering.